ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


นายปิยะปราชฐ์ จิรวรรณาวัชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศศิธร ฟักเกตุ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุพิชญา ลอยฟ้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพรพิรุณ คันธะด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ชำนาญการ


นายธนกร บุตรธรรม
ภารโรง


นายวินัย โพธื์เล็ก
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุนันท์ กาหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่ ร.ต.สุเทพ สร้อยนอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวปทวรรณ หยวกยง
คนงาน


นางสาวเปรมกมล เพิกสร้อยแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140  
  โทรศัพท์ : 055-906-418 โทรสาร : 055-906-419  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,150,822 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com