หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
โทร. 055-906418
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.055-906418, 087-3142941


นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 055-906418, 081-7406603


นายธนาธิป วังวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.055- 916418, 063-4539828


นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 055-906418, 087-3142941