หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


   

ทางหลวงแผ่นดิน มีจำนวน 2 สายที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 (สายพิษณุโลก – นครสวรรค์) เป็นถนนคอนกรีต

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1281 (สายบางระกำ – บ่อทอง) เป็นถนนแอสฟัสติกคอนกรีต

ทางหลวงชนบท หมายเลข 3012 (แยกทางหลวงหมายเลข 117 – บ้านหนองบัว) เป็นถนนแอสฟัสติกคอนกรีต
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง

คลอง จำนวน 9 แห่ง

หนองน้ำ / บึง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ฝาย จำนวน 1 แห่ง

สระ จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง