หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2562-2564 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนป้องกันการปราบปราบการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)