หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยพากรบุคคลประจำปี [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศกำหนดจำนวนมาสาย การมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการจัการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)