˹ѡ
Home
˹§ҹ
About Us
ؤҡ
Personal
News
Planning
§ҹ
Report
º
Rules
ԡûЪҪ
Service
˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
   
 
 
 
С :
ԸաèѴ :
ѹ :   ֧ѹ :
: ҧ͡ä
 


«×éͤÃØÀѳ±ì§Ò¹ºéÒ¹§Ò¹¤ÃÑÇ µÔ´µÑé§ÁèÒ¹ PVC ¡Ñé¹ËéͧàÃÕ¹¢Í§ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ ¨Ó¹Ç¹ ñ ªØ´ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 23 .. 2563 ]«×éͤèҨѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹(ÃÒÂËÑÇ) ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹¡è͹ÇÑÂàÃÕ¹¢Í§ÈÙ¹Âì¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅ硵Ӻźèͷͧ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 22 .. 2563 ]«×éÍËÁÖ¡¶èÒÂàÍ¡ÊÒà (¡Í§¤Åѧ) ¨Ó¹Ç¹ ô ËÅÍ´ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 20 .. 2563 ]«×éÍÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§ ¨Ó¹Ç¹ ôo ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 17 .. 2563 ]«×éÍÇÑÊ´ØÊӹѡ§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ ô ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 17 .. 2563 ]«×éͤÃØÀѳ±ìÊӹѡ§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ ñ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 15 .. 2563 ]¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒëèÍÁá«Áö¹µìºÃ÷ء¹éÓà͹¡»ÃÐʧ¤ì ËÁÒÂàÅ¢·ÐàºÕ¹ øñ-ôòño ·ÐàºÕ¹¤ÃØÀѳ±ì ooó-ôø-oooñ ¨Ó¹Ç¹ ñ ¤Ñ¹ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 14 .. 2563 ]«×éÍÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§ ¨Ó¹Ç¹ ññ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 13 .. 2563 ]«×é;ѹ¸Øì¡ÅéÒµé¹ÊÑ¡ ¨Ó¹Ç¹ ñøø µé¹ â¤Ã§¡Ò÷éͧ¶Ôè¹ÍÒÊÒ »ÅÙ¡»èÒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¨ÔµÍÒÊÒ ÊÃéÒ§»èÒ ÃÑ¡Éì¹éÓ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöó â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 10 .. 2563 ]«×éÍÇÑÊ´ØÊӹѡ§Ò¹ (¡Í§ªèÒ§) ¨Ó¹Ç¹ òó ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ [ 10 .. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....˹ش >> 23
 
 
 
 


     
  ͧúǹӺźͷͧ ͺҧС ѧѴɳš 65140 Ѿ : 055-906-418 : 055-906-419  
  ʧǹԢԷ ..2551 ҪѭѵԢԷ 2537
ͧúǹӺźͷͧ
 
Ѻͧͧ¹
: 081-887-4029
     
  ӹǹҪ 2,118,193 Ѻ 13 .. 2561
Ѵ : NAXsolution.com
 
  º䫵 | º¡äͧǹؤ |
º¡ѡҤ蹤ʹ䫵 | Ἱѧ䫵
 
Version 鹵Ӣͧ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10